Søknadsfristen for høyskole- og universitetsutdanning går snart ut. På HSH er de fleste studentene lokale. Til høsten vil høyskolen gi mulighet for flere deltidsstudier for å få flere til å studere ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Skrevet .

H-Avis har i dag artikkelen: Flere søker utdanning som gir trygg jobb.

Wenke Jortveit er rekrutteringsansvarlig ved HSH og sier at søknadstallene ser ganske like ut som i fjor. Den mest populære utdanningen ved høyskolen er økonomi og administrasjon.

– Her fikk vi en stor økning i fjor og forventer det samme i år, sier hun til H-Avis.

Også sykepleierutdanningen og nautikk er utdanninger de regner med å få fylt opp. Lærerutdanninger er ofte noe som kommer på restetorget i landet, noe som også gjelder for denne høyskolen.

– Vi vil nå tilby grunnskolelærerutdanning på deltid til høsten, for å gjøre det mer attraktivt og gi en løsning som kan kombineres med jobb. Det gjelder også for økonomi og administrasjon, sier Jortveit.

Hun mener at årets opptak vil vise en økende interesse for utdanninger innen helse og undervisning.

– Vi merker at flere ønsker å søke disse utdanningene. Studenter ønsker en trygg utdanning som de vet de får jobb av, sier Jortveit.

Etterspørselen etter arbeidskraft i regionen er størst innenfor helse, skole og kundeservice.
Leder for Nav-kontoret i Haugesund Merethe Prytz Haftorsen mener HSH kan tilby den utdanningen som trengs

– HSH samarbeider godt med næringslivet i regionen. Og vi ser at personer med fag- eller høyere utdanning kommer raskere i arbeid enn de uten, sier Prytz til H-avis

Selv om det forventes av HSH at flere studenter vil søke trygge utdanninger som innen helse eller undervisning, mener Prytz Haftorsen det fortsatt er rom for å utdanne seg etter egne ønsker.

– Høyere utdanning vil alltid svare seg på lengre sikt. Jeg anbefaler å velge utdanning etter interesser og evner, sier hun.

Høgskolens studietilbud finner du her