Som eneste høgskole i landet, tilbyr HSH nå elektroingeniørstudier på deltid. Det har virkelig slått an.

Skrevet .

-Vi har fått en formidabel respons på det nye tilbudet om å bli elektroingeniør på deltid hos oss i kombinasjon med ordinær jobb. 97 søkere er langt ut over hva vi forventet, sier prosjektleder Olav Opsahl Melbo på Høgskolen Stord/Haugesund til Karmsund Avis.

Dette er god musikk både for HSH og offshorebransjen på Haugalandet som skriker etter flere elektroingeniører.

Olav O. Melbo har stor tro på at denne alternative veien til ingeniørutdanning er en fornuftig og klok måte å dekke behovet for høyere kompetanse på Haugalandet og i Sunnhordland.

Studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn og som er i full jobb. Fra før har HSH satset på et Y-vei-tilbud i nautikk. Her fikk skolen 33 søkere i år. Det var derfor stor spenning i vår om hvilken mottakelse lanseringen av Y-veien til elektroingeniør som deltidsstudium ville bli mottatt.

– Andre høgskoler rundt om i landet har fulgt opp med varierende resultater, men HSH er først ute med et deltidsstudie, sier Melbo.

-Vil samtlige 97 søkere bli tatt opp?

-Nei, det har HSH desverre ikke kapasitet til. Med alle de ressurser som kreves, er det studieplass til 40 studenter per kull. Vi håper at de som ikke tas opp i år, melder seg som søkere i 2014. I regionen er det jevnt 150 lærlinger i elektrofag. Om bare 10 prosent av disse etter mottatt fagbrev også velger å gå videre på et ingeniørløp, vil vi kunne bygge opp et elektroingeniørstudie i regionen vår som bærer inn i framtiden, sier en fornøyd og optimistisk Melbo.

Les hele saken her: http://karmsundavis.no/2013/05/03/hsh-formidabel-respons-pa-ny-elektroingeniorutdanning/