Haugesundregionens Næringsforening er i fin flyt og leverer gode tall til generalforsamlingen torsdag 25. april. Styret uttrykker tilfredshet med utviklingen av foreningen

Skrevet .

En hektisk aktivitetsplan med stadig flere arenaer, næringspolitiske framstøt og fin medlemstilvekst er noen av plussfaktorene som fremheves i årsberetningen som nå presenteres for medlemsmassen.

Regnskapet viser et resultat etter finans på vel 703.000 kroner eller knapt 10 prosent av omsetningen. I 2011  nådde resultatet over en million kroner, og tilsammen er egenkapitalen nå på nær 3,5 millioner kroner. – 

Vi har brukt de siste årene på å bygge opp en solid økonomisk plattform. Nå har vi den bufferten vi trenger for å møte en framtid med mange utfordringer. Det gjør oss i stand til å gjennomføre ulike prosjekter og satse på nye områder som gagner den voksende medlesmassen vår, sier adm.dir. Egil Severeide.

Her kan du lese Årsrapporten i sin helhet:
https://nforeningen.no/sites/default/files/generalforsamling_hn_2013.pdf