Bente Thorsen fra Frp Rogaland stiller kunnskapsministeren spørsmål om studieplasser for ingeniører ved HSH.

Skrevet .

Spørsmålet har følgende ordlyd:

Industrien og næringslivet i Haugalandsregionen har stort behov for ingeniører.

Høgskolen Stord- Haugesund fikk tildelt fem nye studieplasser i revidert budsjett. Dette er en liten dråpe i havet i forhold til behovet.

Dersom HSH skal være i stand til å gi ett bedre tilbud om studieplasser innen teknologifag så må det reduseres på andre fag som det også er stort behov for.

Hva vil statsråden gjøre for at HSH kan opprette flere ingeniørstudieplasser uten at disse går på bekostning av andre tilbud?