Optimist: Jarand Rystad tror på oljeboom igjen. Her fra et seminar i Haugesund i 2015.

Jarand Rystad spår oljepris på105 dollar fatet etter 2020. Statoil-sjefen tror elbilen vil krympe oljemarkedet.

Skrevet .

Rystad, en av verdens ledende eksperter på utviklingen for oljeindustrien mener en ny topp aktivitetsnivået på norsk sokkel er bare få år unna.

-Jeg tror på en ny all-time high på norsk sokkel etter 2020,  sa Jarand Rystad på Dagens Næringslivs energikonferanse i Oslo denne uka..

Omtrent samtidig kommer Statoil-sjef Eldar Sætre med andre signaler i et foredrag han holdt i London. Der sa Myhre at  framveksten av elbilismen  sakte, men sikkert svekker en avgjørende inntektsdriver for bensin- og dieselprodusentene.

Endringene vil føre til at oljebransjen uunngåelig starter fallet mot bunnen, sier Statoil-sjefen ifølge nettstedet Climate Home.

Eldar Sætres prognose ble formidlet på olje- og gasskonferansen «Oil & Money», som New York Times og nyhetsnettstedet Energy Intelligence arrangerte.

Elbil-salget vokser kraftig internasjonalt og er ventet å nå en markedsandel på 35 prosent innen 2035. Bare i løpet av fjoråret økte elbilsalget med 70 prosent, ifølge en undersøkelse gjort av Det internasjonale energibyrået (IEA).

Transportsektoren står i dag for 55 prosent av verdens oljeforbruk. Det er i ferd med å endre seg raskt. Allerede innen 2020-tallet kan toppen være nådd, mener Sætre.

– Fra da av vil vi se en krympende oljeindustri, sier han og legger til at Statoil ønsker å ta del i omformingen av energiindustrien.

– Vi ønsker ikke å stå på utsiden og se på, sier Statoil-sjefen, ifølge Financial Times.

 

Tilbake til Rystad. Hvorfor er han så optimistisk?

Investeringene på norsk sokkel ventes å bli rundt 150 milliarder kroner neste år mot nærmere 220 milliarder kroner i 2014.

Det er funn i Barentshavet som Alta, Gotha, Castberg og Wisting som vil drive aktiviteten på norsk sokkel til en ny topp. Utbyggingen kommer i kjølvannet av en kraftig effektivitetsforbedring på norsk sokkel.

  • Imponerende, kalte Rystad effektivitetsforbedringen og pekte blant annet på antall meter en klarer å bore per dag.
  • Samtidig går riggratene kraftig ned. Det gjør at brønnkostnadene  på norsk sokkel har gått fra 500 milioner kroner per brønn til 300 millioner kroner. Breakevenkostnadene går ned. De kommer til å fortsette å gå ned. Offshoreprosjekter vil komme til å se veldig attraktive ut.Det vil gi en ny bølge av utbygginger på norsk sokkel, sier Rystad.
  • Les mer her:

http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/10/18/1050/USA/spar-all-time-high