- Vi har ingen naturlige arvtakere etter oljen, sier sjeføkonom Knut A. Mork til Dagens Næringsliv.

Sjeføkonom Knut A. Mork spår resesjon i norsk økonomi. Om to uker kan du høre hans spådom i Haugesund

Skrevet .

 

Da kommer sjeføkonomen til Konjunkturmøtet i Lille Maritim, som Handelsbanken og Næringsforeningen står bak. Møtet finner sted torsdag 30. april og varer fra 11 til 13.
Påmelding og program finner du her

I Dagen Næringsliv i dag blir Knut Anton Morsk syn på norsk økonomi viet bred spalteplass:

– Med struktur og konjunktur hånd i hånd er sannsynligheten høy for at norsk økonomi snart står overfor en resesjon, mener sjeføkonomen.

 

Men norske politikere er opptatt av å understreke at det ikke ligger an til noen norsk krise, kommer Mork med en advarsel om at «sjenerøsiteten i den norske velferdsstaten kan stå for fall».

 

– Av de mange omstillingsutfordringene, blir denne kanskje den mest smertefulle, hevder han.

 

Behov for kostnadskutt

 

Spørsmålet om en mulig resesjon står sentralt når meglerhuset til uken presenterer ferske prognoser for økonomien. I mellomtiden viser Mork til jobbkuttene som triller inn i oljebransjen.

 

– Så langt står ikke nye arbeidsplasser i kø: Vi har ingen naturlige arvtakere som står klare til å plukke opp høyt kvalifisert arbeidskraft og sette den i lønnsom virksomhet, sier han.

 

Sjeføkonomen mener Norges Bank kan spille en mer aktiv rolle for å senke det norske kostnadsnivået. Samtidig understreker han at pengepolitikken raskt kan nå sine grenser.

 

– Problemstillingen rundt negative renter kan komme opp i Norge før veldig mange venter. Det flytter søkelyset over på finanspolitikken, sier Mork og fortsetter:

 

– Pengepolitisk stimulans kan hjelpe, men vi må også forberede oss på at skatte- og avgiftsgrunnlaget i fastlandsøkonomien vil skrumpe inn ettersom vi mister den sterke impulsen fra sokkelen.

Det kan bety at den norske stat på varig basis står overfor svakere inntektsgrunnlag.