La veien gå hvor hen den vil, vi vandrer frem med sang og spill, sang vi på folkeskolen.

Skrevet .

 

La veien gå hvor hen den vil, vi vandrer frem med sang og spill, sang vi på folkeskolen.

Da var det ofte slik at veien ble til der folk ferdes. Derfor gikk den nedom bygder og dalstrøk der folk bodde. Tid og avstand hadde mindre betydning.

I dag skal vi fortest mulig fram. Da er det korteste vei som teller. Turen nedom bygdene sløyfes for å gi de store trafikkstrømmene best og kortest vei til målet.

Akkurat nå sitter folk i Veidirektoratet og Vegvesenet og finregner på et av de største samferdselsprosjektene på lenge. Hovedveien øst-vest. Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen er lei av å bruke massevis av penger på mange fjelloverganger. Han vil ha en hovedvei øst-vest med skikkelig god standard. Eller i det minste to.

Planleggerne blir bomdardert med innspill fra interesseorganisasjoner som vil at nettopp deres trase skal velges; E 134 over Haukeli, RV7 over Hardangervidda, E 16 Filefjell, RV52 Hemsedal.

Ikke rart, det vil bety mye for attraktivitet og tilgjengeliget til en region  å være start- eller endepunkt for hovedvegen øst-vest, eller få den som gjennomgangsåre.

Vi i Næringsforeningen har sammen med gode partnere samlet argumenter for E134. Og vi har fått våre venner i Bergen, Stavanger og Stord med på en fellesuttalelse som sier at vi ønsker to hovedtraseer, hvorav den ene skal være E 134.

Begrunnelsen er enkel; Når E39 og Rogfast/Hordfast er på plass vil denne vegen som i dag er den mest trafikkerte, hente ny trafikk fra tre stor regioner. Et slikt grunnlag kan ingen andre alternativer vise maken til. E 134 vil binde Vestlandet og Østlandet sammen.

I desember faller den faglige avgjørelsen. Før det skal det være en innspillskonferanse i Oslo, der alle berørte parter skal samles. Der kastes de siste argumenter på vektskåla.

Vi har forhåpninger om at E134 vil stå sterkt. Men vi har sett før at faglige vurderinger taper når det kommer til politikk. Derfor blir dette et tålmodighetsløp som ikke er vunnet før målsnora brytes.