Faksimile av oppslaget i Haugesunds Avis om skattelette for sentrumsetableringer.

-Spennende med skattelette i sentrum, men mye må avklares, sier HN-direktøren til politisk utspill i Haugesund

Skrevet .

Skattelette mottas vanligvis med glede i bedriftene, og Haugesunds-politikernes forslag om å gi skattelette til etablering i sentrum høres spennende ut.

Men det reiser en god del spørsmål som krever en avklaring. Det er viktig at slike saker blir konsekvensutredet, slik at vi får det fulle bildet, sier direktør i Næringsforeningen, Egil Severeide.

Et annet spørsmål er om dette kommer til å bli et ekstraordinært tiltak for å stimulere til sentrumsutbygging, eller om det blir permanent.

Han tar det for gitt at bedriftene utenfor sentrumsområdet ikke blir belastet med økt eiendomsskatt når sentrum nå kan få reduserte satser. Det kan trigge bedrifter til å velge nabokommunene i stedet.

Et annet spørsmål er om dette kommer til å bli et ekstraordinært tiltak for å stimulere til sentrumsutbygging, eller om det blir permanent.

– Det skjer så mye så fort nå at politikerne knapt klarer å henge med, sier Severeide. Han viser til en eskalerende urbanisering, elektrifiseringen av bilparken som utfordrer miljøregnskapet i byene, og netthandel og automatisering, som snur opp ned på framtidens handelsmønster i og utenfor byene.

Derfor er det viktig at de tiltak som settes inn virkelig treffer og er gjennomtenkte, sier Severeide.