- Fiberprosjektet kan ha store potensielle ringvirkninger for regionen, sier adm. dir. i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen.

Skrevet .

Dersom Norge bestemmer seg for å legge datafiber i den planlagte Englandskabelen, åpner det for en ny, grønn, fremtidsrettet industrisatsing i regionen. En slik kapasitet vil være med på å gjøre Norge og regionen betydelig mer attraktiv som sted for etablering av store datalagringssentre.

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen, viser til effekten et liknende prosjekt i Sverige, der Ateas datasenter skapte 100 nye arbeidsplasser i Umeå.
– Her er det viktig å være på ballen. Et slikt prosjekt er det store potensielle ringvirkninger for hele Haugesundregionenog og Ryfylket, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen, som følger saken med stor interesse.

 Apple investerte også nylig 6,3 milliarder danske kroner i et datasenter i Danmark.

– Verden etterspør attraktive steder for å lagre «big data», sier Espen Thompson. Han er prosjektmedarbeider for Ryfylke IKS som har tatt initiativ til å jobbe med fibersaken på veiene av kommuner i Ryfylke. – Datamengden har en enorm vekst og stadig mer foregår i «skyen». Det betyr i praksis at stadig mer datainformasjon samles i store, industrielle og kraftkrevende anlegg.

Ren, rimelig fornybar energi, et kjølig klima og stabile politiske og næringsmessige forhold er sentrale kriterier for etablering av datasenter. På disse kriteriene skårer Norge allerede høyt. Et annet viktig kriterium er god «connectivity», det vil si gode nasjonale og internasjonale fiberforbindelser. Her skårer Norge dårlig, særlig på vestlandet.

Tirsdag 6. oktober samles kloke hoder på Sand for å kaste lys over behov og potensialet, samt diskutere hvilke grep som må tas for å stimulere fram en ny, grønn kraftkrevende dataindustri i Norge.

For mer informasjon se Suldal Vekst.