Det amerikanske bioteknologiselskapet Calysta gjorde i april kjent at Husøy var sammen med Teesside i England de to mest aktuelle lokasjonene for et nytt hovedanlegg for selskapet. Foto:Karmsund Havn IKS / fotograf Tor Inge Vormedal.

Husøy er i "finalen" med tanke på en gigantetablering fra Calysta. Haugesunds Avis melder i dag at beslutning om bygging av et pilotanlegg kan falle i løpet av noen uker..

Skrevet .

Det amerikanske bioteknologiselskapet Calysta gjorde det i april kjent at Husøy sammen med Teesside i England, var de to mest aktuelle lokasjonene for et nytt hovedanlegg for selskapet.Calysta produserer proteiner til bruk i fiskefor, og i den sammenheng nevnes Biomar som i dag er etablert på Husøy, som en mulig kunde.

Beslutningen om et eventuelt hovedanlegg faller i følge styremedlem Torkjell Gjerstad fra IRIS først til neste år, men beslutning om bygging av et pilotanlegg kan kommer raskt. Etablerer Calysta et fullskala anlegg på Husøy kan det i følge Haugesunds Avis føre til rundt 100 nye arbeidsplasser og  ytterligere 2-300 arbeidsplasser i annen virksomhet. Investeringen ligger på rundt to milliarder kroner.

Les hele saken i Haugesunds Avis her

Protein av naturgass