Jærbuene Morten Lerbrekk og Inge Brigt Aarbakke vil doble omsetningen for sine selskaper de neste årene. Optimismen i norske eksportbedrifter er stor. Men alt er ikke rosenrødt

Skrevet .

Optimismen hos de to leverandørene på Jæren er typisk for eksportbedrifter som leverer til olje- og gassindustrien. Men DNs konjunkturbarometer er ikke helt i overenstemmelse med den trenden som SSB antyder i et tilsvarende barometer.

DNs konjunkturbaromenter, som utarbeides av analyseselskapet Opinion Perduco, er en kvartalsvis stemningsindikator som måler bedrifenes forventninger til lønnsomhet, omsetning og sysselsetting de neste 12 månedene.

Barometeret viser at forventningene på alle de tre områdene er høyest blant eksportbedriftene, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen tror det skyldes at eksportbedriftene er de beste bedriftene.

– Det er trolig slik at de som er på eksportmarkedet, i snitt er de bedre – at det er derfor de kommer seg ut, sier Andreassen

Norske industriledere melder om større økning i produksjonsvolumet, men et fall i sammensatt konjunkturindikator tyder på at veksten vil bremse opp. Hovedårsaken er svakere ordretilgang.

SSBs konjunkturbarometer for 3. kvartal 2012 viser noe sterkere vekst i industriproduksjonen. Samtidig fortsatte sysselsettingen å stige. Denne utviklingen kan delvis forklares med økt aktivitet hos leverandører til olje- og gassnæringen.

Etterspørselsveksten flatet ut på hjemmemarkedet, og ordretilgangen herfra var ikke lenger stor nok til å kompensere for fallende etterspørsel i eksportmarkedet. Som en følge av dette stoppet ordrebeholdningen å vokse etter en lengre periode med oppgang.

Hjemmemarkedsprisene fortsatte å stige, mens det motsatte var tilfelle i eksportmarkedet. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 79,8 prosent i 3. kvartal 2012.

Nivået har vært tilnærmet stabilt i syv påfølgende kvartaler og ligger under det historiske gjennomsnittet til industrien. For internasjonale sammenligninger av kapasitetsutnyttingsgraden henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat

Produsenter av konsumvarer (næringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking og grafisk industri, farmasøytisk industri, møbelindustri med flere), melder om utflating i produksjonsvolumet etter en lang vekstperiode.

Fallende etterspørsel i hjemmemarkedet var årsaken til dette. Svak forbruksvekst for næringsmidler og drikkevarer, kombinert med ordresvikt innenfor trykking og grafisk industri, forklarer delvis denne nedgangen.

Markedsprisene steg både hjemme og ute, og det var stigende etterspørsel i eksportmarkedet. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 76 prosent i 3. kvartal 2012. Resultatet ligger noe under det historiske gjennomsnittet for de aktuelle næringene.

Generell bedømmelse av utsiktene for 4. kvartal 2012 var positiv. Forventninger om vekst i produksjonsvolum, etterspørsel og markedspriser støtter dette synet. Imidlertid er det ventet at sysselsettingen vil falle.

Les mer her:

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2498238.ece
http://www.ssb.no/kbar/