Næringsforum Vest møtte i går lederen av Stortingets transportkomité. Med seg hadde de opprop med krav om å få inn ferjefri E39 inn i NTP.

Skrevet .

Oppropet er signert av 600 bedrifter og LO-forbund fra hele Vestlandet, skriver Haugesunds Avis.

– Du, Hareide, vet jo godt som noen at hovedveien på Vestlandet for det meste er stengt. Den er åpen de fem minuttene vi kjører om bord på fergen og så er den stengt igjen, sa regiondirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen, til komitélederen Knut Arild Hareide.
Knudsen leder også Næringsforum Vest, som er et samarbeidsorgan mellom LO og NHO på Vestlandet. De viktigste kravene i oppropet er ifølge Næringsforum Vests pressemelding:

1. Fergefri E 39 på Vestlandet må inn i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023
2. E 39 må opprustes i henhold til internasjonale avtaler
3. I NTP må det sikres tilstrekkelige planmidler for strekningen, samt at statlig reguleringsplan må tas i bruk for å korte ned planleggingstiden.
4. E 39 må finansieres som ett nasjonalt prosjekt, slik at delprosjektene realiseres så snart de er klar.

– Fergefritt E 39 vil bidra til bedre konkurranseevne og øke verdiskapingen på Vestlandet. Det kan igjen være med å bidra positivt til andre samferdselsprosjekt i landet, sier Knudsen i pressemeldingen.

I dagens utgave av Stavanger Aftenblad skriver fire fylkesordførere om behovet for et ferjefritt Vestlandet.

Dette innlegget finnes her: http://www.aftenbladet.no/meninger/E39-er-Norges-mest-lonnsomme-vei-3116755.html