Bygge- og anleggsbedriftene i Rogaland  hadde den største omsetningsveksten av landets fylker i siste termin av 2012.

Skrevet .

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomhetenpå landsbasis var på 64 milliarder kroner i 5. termin 2012. Dette er en økning på 7,2 prosent fra året før, skriver tu.no

Veksten i omsetningen avtok gjennom 2012 etter å ha ligget på vel 20 prosent ved inngangen av fjoråret.

Bedriftene i bygge- og anleggsnæringen omsatte for nesten 274 milliarder kroner i perioden januar-oktober 2012. Det er 12,9 prosent mer enn i samme periode i 2011. For bedrifter som tilhører næringshovedgruppen oppføring av bygninger, steg omsetningen 15,9 prosent i de ti første månedene i 2012 sammenlignet med året før.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Rogaland som hadde den største omsetningsveksten i 5. termin 2012, med en økning på 10,9 prosent fra i fjor. Kun to fylker hadde nedgang i omsetningen. Troms hadde den største nedgangen, med 8,0 prosent, mens Oppland hadde en nedgang på 0,5 prosent