E.ON Exploration & Productions Tolmount-funn i britisk sektor kan være det største gassfunnet sør i Nordsjøen på over 15 år.

Skrevet .

Avgrensningsbrønnen med sidesteg ble avsluttet 30. juli, og foreløpige analyser viser at funnet er betydelig større enn først antatt, skriver Stavanger Aftenblad med referanse til selskapets pressemelding.

Den internasjonale letevirksomheten blir ledet fra Stavanger.

– Nærmere analyser må til, men de foreløpige resultatene tyder på at Tolmount er det største funnet i området på over 15 år. Vi starter umiddelbart arbeidet med å se på hvilke utbyggingsløsninger som kan være aktuelle, sier Haakon Haaland, Executive Vice President Business Development & Exploration i E.ON E&P.

Tolmount ligger om lag 50 kilometer nordøst av Dimlington på østkysten av England nær eksisterende infrastruktur og i et område hvor E.ON E&P allerede er operatør på feltene Babbage, Johnston og Rita. I Tolmount er E.ON E&P operatør med en 50 prosent eierandel. Dana Petroleum er partner med like stor eierandel.

– Tolmount viser at det fremdeles er potensiale for betydelige funn av hydrokarboner i denne delen av Nordsjøen, sier Haaland.