Avtroppende fabrikksjef i Hydro, Are Jaastad, har bestemt seg for starte Jaastad Consult AS. Selskapet skal levere konsulenttjenester basert på LEAN-filosofien.

Skrevet .

Are Jaastad har vært fabrikksjef på Hydro Karmøy i over 5 år og vært med på å utvikle LEAN-konseptet på fabrikken. Før han kom til Karmøy jobbet han sentralt i Hydro for å implementere LEAN på alle de norske fabrikkene.

Jaastad sier i en pressemelding at han gjennom sitt nye selskap vil levere konsulenttjenester til bedrifter og offentlige tjenesteytere som ønsker å implementere LEAN-filosofien. Hovedfokus vil ligge på rådgivning ut fra de ledelsesmessige perspektivene ved å jobbe med slike forbedringsprogram.

– Her håper jeg å kunne inspirere ledere i startfasen, og jeg ønsker å bistå bedrifter som allerede har lagt ut på denne reisen.

Suksess måles i bedre HMS-forhold, mer fornøyde kunder og ansatte samt bedre inntjening.

– Tiden i Hydro har vært full av store begivenheter og de ansatte på Hydro Karmøy har gjort en fantastisk innsats for å bringe bedriften til det nivået det opereres på i dag».

Tidligere direktør på BI i Stavanger, Bjørn Bugge blir styreformann i Jaastad Consult AS.