Med nye funn,  økt utvinning på norsk sokkel og fortsatt vekst i  internasjonale produksjon, fortsetter Statoil å innfri sine mål.

Skrevet .

Selskapet kan vise til nok en meget lønnsom periode etter årets tredje kvartal.

Samtidig varsler konsernsjef Helge Lund at både målsettingen for inneværende år og den langsiktige målsetningen mot 2012 opprettholdes.

I rapporten som selskapet la frem fredag morgen går det frem at selskapet oppnådde et justert resultat etter skatt 11,9 milliarder kroner, opp fra 11,4 milliarder kroner.

Ifølge Dow Jones Newswires var det blant analytikere ventet et resultat etter skatt på 12 milliarder kroner.

– Statoil leverte solide finansielle resultater i tredje kvartal. Gjennom opptrapping på nye felt har vi så langt i år økt produksjonen med 10 prosent i forhold til samme periode i fjor og med 8 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for 2011. Dette er i samsvar med våre planer, sier konsernsjef Helge Lund.

– Driften er solid og vi har gjennomført et omfattende program for planlagte revisjonsstanser. Vi er i rute og vår guiding for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef.

Driftsinntektene i Statoil endte på 165,26 milliarder kroner i årets nest siste regnskapsperiode. Det var godt over analytikernes forventning om driftsinntekter på 156,37 milliarder kroner.

Les mer her:

http://e24.no/boers-og-finans/oljekjempen-tjente-12-milliarder-kroner/20291497