Statoil skal kutte 1000 stillinger. Men sluttpakker gjør at de med lengst erfaring kan få opptil to år med full lønn.

Skrevet .

Statoil er i gang med å dele ut sluttpakker som skal redusere administrasjonen med om lag 750 stillinger før påske.

Etter påske blir det fart i arbeidet med å kutte ytterligere 300 stillinger i finans, IT og personal, skriver aftenbladet.no.

De 250 til 300 stillingene som skal kuttes i neste runde, er knyttet til arbeidsoppgaver som blir satt vekk til leverandører, såkalt outsourcing.

Sluttpakkene som deles ut før påske, er til medarbeidere i administrasjonen, innenfor såkalt stab og støttefunksjoner.

Opptil to årslønner
Sluttpakkene gis på fem ulike nivåer som bestemmes etter tjenestetid i Statoil. For de som har jobbet i selskapet i fem år eller mindre er det snakk om ni måneders lønn.

Med 21 år eller mer i Statoil er sluttpakken lønn i to år. Fristen for å søke var 31. januar.

Én måned senere er mange pakker allerede delt ut og ansatte er i ferd med å få beskjed om de er ønsket med videre i selskapet eller ikke.

Noen må finne seg andre avdelinger å jobbe i.

550 + 200 + 300
Statoil skal kutte 550 stillinger i avdelingene for stab- og støttefunksjoner. I tillegg skal 200 innleide stillinger kuttes.

Nå har selskapet også identifisert arbeidsoppgaver knyttet til 250 til 300 outsourcede stillinger som kan kuttes.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-kutter-300-ekstra-stillinger-3133947.html