Statoil vil styrke fornybarsatsingen: Her et bilde fra vindparken ved Sheringham Shoal

To av fem strategiske satsingsområder i Statoil er fornybare

Skrevet .

– Statoil ønsker å være i forkant av utviklingen i olje- og gassindustrien, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum i en pressemelding.

Statoil har derfor oppdatert sin teknologistrategi med fem satsingsområder for teknologiutvikling.

-Teknologi og innovasjon er nøkkelen for å finne mer ressurser og utvikle flere prosjekter, samtidig som vi reduserer kostnadene og karbonutslippene.

Alle områdene bygger på digitalisering, innovasjon og tverrfaglige løsninger. I den nye teknologistrategien er følgende fem satsinger pekt ut:

  • Optimalisering av produksjon fra eksisterende felt og nærliggende ressurser
  • Lavkarbonløsninger for olje og gass
  • Leting og utvikling av nye og dypvanns områder
  • Økt utvinning fra utfordrende reservoarer
  • Muligheter innen fornybar energi

– Vi øker vår satsing på teknologi for å redusere karbonutslipp og for å bygge en sterk posisjon innen fornybar energi. To av fem satsingsområder i vår teknologistrategi dekker dette, sier Statoils teknoligidirektør Elisabeth B. Kvalhei

– Automatisert boring er ett av områdene der vi har kommet lengst innen digitalisering. Men vi er i gang på flere områder.

I over ti år har Statoil samarbeidet med forskningsinstitutter og leverandørindustri for å utvikle teknologien for automatisert boring.