Asbjørn Moe fra Fikse ønsker Statsråd Jan Tore Sanner velkommen til Vats. Frode Robberstad fra bedriften Autostore til venstre i bildet. Foto: Kari Aakra, Medvind24.

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte bedriften Hatteland mfl. torsdag. Asbjørn Moe fra Fikse benyttet anledningen til å be Statsråden se nærmere på refusjonsordningen i arbeidsgiveravgift til distrikts-Norge…

Skrevet .

Smart bruk av teknologi, gründerskap, sosialt entreprenørskap og omstilling var tema når kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Vestlandet denne uken.

– Skal vi lykkes med å styrke virksomhetene vi har i dag, og skape nye arbeidsplasser må Norge være i front på teknologiutvikling og bruk av teknologi. Nå skal jeg møte og lære av gode gründerer og innovatører på Vestlandet, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner før turen startet.

Asbjørn Moe, leder av Fikse Næringsutvikling Etne og Vindafjord, benyttet anledningen til å be Statsråden kikke nærmere på de uheldige konsekvensene av refusjonsordningen for arbeidsgiveravgift  som nå blir fjernet.  Tilbakemeldingen til Asbjørn Moe fra Statsråd Sanner, er at en i regjeringen ser på disse midlene som en overgangsordning, som det før eller siden er naturlig å avvikle.  Det en derimot nå kan se på, er om det er politisk vilje til å etablere en ny og varig struktur som kan videreføre noe av formålet med kompensasjonsordningen.

Besøket i Hordaland og Rogaland til Statsråden, inngår i en rekke reiser til teknologivirksomheter, innovasjonsmiljø og arbeidsplasser i omstilling under overskriften #teknotur17.