Oljeanalytiker Jarand Rystad mener Stavanger må dele på oljekaka og se mot Haugalandet. HN-direktør Egil Severeide mener arbeidet med å markedsføre regionen begynner å bære frukter

Skrevet .

Rystad var en av hovedforedragsholderne under seminaret som Næringsforeningen og Haugaland Vekst arrangerte sammen med næringsparkene i regionen tidligere i høst.

Der var hensikten å fortelle Stavanger-miljøet om de strategisk viktige arealene og næringsparkene denne regionen har.

At en så viktig og nøytral person i oljemiljøet nå ber oljehovedstaden se nordover, tar Severeide som et veldig positivit tegn.  

Les dagens leder i Haugesunds Avis:

http://h-debatt.no/leder/oynene-opp-for-haugalandet/

Stavanger har forsømt sine plikter og har ikke bygget ut den nødvendige infrastrukturen. Nå må oljebyen være sjenerøs og dele på arbeidsoppgavene, sier analytiker Jarand Rystad til Stavanger Aftenblad.

  Han mener Stavanger har blitt en flaskehals.  

– I resten av landet er det ikke vanskelig å rekruttere folk til jobber i oljeindustrien, men i Stavanger er det vanskelig å få fatt i folk, legger han til.

Rystad mener derfor at det er på tide at Stavanger er litt mer sjenerøse. Han sier at oljeindustrien bør bruke de mulighetene som ligger i andre deler av regionen, som i Bergen og Haugesund.

  – I nærheten av Haugesund, i Gismarvik havn, ligger det en kjempestor industritomt som er klar til bruk. Dette burde Stavanger se på som en mulighet, sier han.

– Stavanger bør tenke på Norge som en helhet. Hvis ikke er det fare for at kostnadsspiralen går for mye opp, legger Rystad til.  

Administrerende direktør i Det norske oljeselskap, Erik Haugane, er enig med Rystad i at Stavanger bør dele litt på oljegodene.

Stavanger har en så stor del av oljeindustrien at det nesten har blitt en regional industri. Denne industrien er for stor til å tilhøre bare en region, den tilhører hele landet, sier han til Aftenbladet.

  – Dersom oljeselskaper etablerer seg i andre deler av landet, blir dette en nasjonal industri, og da kan vi kanskje også få litt bedre forståelse av denne industrien på et nasjonalt nivå.

Da blir det kanskje også litt mindre bekymring for at industrien her i landet er todelt, legger han til.  

Les mer:

http://www.aftenbladet.no/energi/Oppfordrer-oljeselskap-til-a-flytte-ut-av-Stavanger-3073666.html