Steinsvik Group overtar alle aksjer i konkurrenten TelCage AS i Trondheim. Selskapet leverer produkter og tjenester for fjerndrift av oppdrettsanlegg.

Skrevet .

Selskapet har tapt betydelige beløp de siste årene og har negativ egenkapital. Omsetningen i 2013 var knapt 9  millioner og underskuddet på vel 1.5 millioner kroner, viser en oversikt fra Brønnøysundregistrene.

– Oppkjøpet er del av en langsiktig vekststrategi for oss. Steinsvik Group har i lengre tid arbeidet hardt for å utvide sitt markedsområde. Slik vi har erfart det har TelCage vært vår sterkeste konkurrent på dette markedet, og vi deres. Derfor er det slik at når vi nå slår sammen kreftene våre vil vi kunne tilby våre kunder det desidert beste tilbudet innenfor fjernstyring, fjernfôring og fjernovervåkning, sier eier av Steinsvik Group, Bjørn Apeland i en pressemelding.

Å kunne ha oversikt over fisken selv om det er storm ute og man må holde seg på land er enormt viktig for oppdretterne. I tillegg kan man ved å bruke fjerndrift fokusere enda mer på å fôre fisken optimalt, noe som er den største kostnadsdriveren i oppdrett av laks.

– På generelt grunnlag er jeg sikker på at det i fremtiden vil være behov for mer avansert teknologi til oppdrettsnæringen. Man trenger ikke skjele langt mot andre næringer før man ser at det er mye som kan gjøres. Når man får ny teknologi er man avhengige av å ha system for å kunne styre informasjonen. Dette er også noe vi skaffer gjennom oppkjøpet.

– TelCage har i dag over 30 lokaliteter som bruker våre løsninger, sier Sigbjørn Dahle, daglig leder i TelCage. Totalt i Norge er det et sted mellom 600-700 aktive lokaliteter til enhver tid, som betyr at det uforløste markedspotensialet er enormt. Dette er en «game changer» for næringen, og noe som jeg tror alle vil ha om 10-15 år.

Tidligere var TelCage eid av nøkkelpersoner i selskapet og CoFounder AS, som er spesialister på å bygge opp tidligfase teknologibedrifter. Jobben vår er å ta tak i spennende teknologiselskaper og utvikle dem mot nye verdiøkende milepæler eller salg, sier Rune Bjerke, daglig leder i CoFounder AS.

Fakta om TelCage:

TelCage AS ble etablert i 2008 som en spin-off fra Telenor. Selskapet har bygget seg opp til å kunne tilby fjerndriftstjenester for sine kunder basert på utbygging av egne trådløse nett, samt en egen programvare som gjør det enkelt for kunder å styre kamera og fôringssystemer både fra fôrflåte og fra landbase.

Fakta om STEINSVIK Group:

Steinsvik Group er en gruppe industribedrifter som har spesialisert seg på å levere produkter og løsninger som skal tåle tøffe forhold i lang tid til havbruk, maritime næringer og til olje- og gass-industrien. Gruppen har hovedkontor ved Haugesund og med avdelinger/datterbedrifter i Bergen, Stord, Trondheim, Tromsø, Skottland, Chile og Vietnam.