Næringslivet i Rogaland har sterk tro på en solid Rogfast-effekt, viser ny undersøkelse fra næringsforeningene.

Skrevet .

– Dette var interessant og hyggelig lesning, sier HN-direktør Egil Severeide etter at analysen av spørreundersøkelsen som næringsforeningene i Haugesund og Stavanger gjennomførte på forsommeren, nå er klar.

Den viser at bedriftene i Rogaland har sterk tro på at en ferjefri forbindelse mellom nord- og sørfylket både vil bety mye for den enkelte bedrift, men også for samhandling og markedsutvikling. Sterkest er troen nord for Boknafjorden.

Mens 94 prosent av bedriftene i nord-fylket er positive til Rogfast, er tilsvarende tall for bedrifter sør for Boknafjorden 90 prosent.

78 prosent av bedriftene mener også at Rogfast vil gjøre det enklere å rekruttere arbeidskraft. Kun 1 prosent tror det blir vanskeligere.

Mens 87 prosent av bedriftene nord for Boknafjorden tror det blir enklere å rekruttere arbeidskraft, tror 75 prosent av bedriftene som er lokalisert sør for Boknafjorden det samme.

– Sterke tall, som viser at de ressursene vi som næringsforening har brukt i arbeidet med Rogfast, har vært vel anvendt, sier Severeide.

Her oppsummering av rapporten.