Tallet på nye bedriftsetableringer økte med over ni prosent i 2012. Bygge- og anleggsbransjen økte mest

Skrevet .

Størst økning var det i tallet på nyetablerte aksjeselskaper, med 56,3 prosent, mens det ble etablert 59,1 prosent færre norskregistrerte utanlandske foretak, skriv ssb.no.

Den største oppgangen i nyetableringer fra 2011 til 2012 finner vi innenfor bygge- og anleggsvirksomhet der det ble etablert 20,4 prosent flere foretak.

Det var ògså en stor vekst innen undervisning med 18,0 prosent, samt omsetning og drift av fast eiendom med 16,6 prosent. Innenfor industri steg tallet på nyetableringer med 13,4 prosent i samme perioden.

Les mer her:

http://ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap/statistikker/foretak/aar/2013-05-13