Statoil Kårstø stiller med mange forelesere på HSH. Her ser vi: Bjarne Tønnesen, Roar Holgersen, Roger Smistad, Per Christian Knutsen, Narendra Janiwarad og Ellinor Steinstø. Pål Gerhard Sjursen og Frode Einar Borgund var ikke tilstede da bildet ble tatt. Alle er tilknyttet tekniske fag eller som systemansvarlige.

Statoil gjør sitt for at HSH-studentene skal ha et godt faglig tilbud.Aldri har flere forelesere og veiledere kommet fra statsoljeselskapets anlegg på Kårstø.

Skrevet .

Et av de viktigste spørsmålene i høyere utdanning om dagen lyder slik: Er samarbeidet og dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet godt nok?

På ingeniørfag på HSH går det i riktig retning. Her stiller Statoil opp med flere forelesere og veiledere enn noen gang før.

– Vi bidrar med mange gjesteforelesere i faget ”Prosessteknikk II”, og vi inviterer studenter og faglærere til befaringer på Statoil sitt gassprosesseringsanlegg på Kårstø, forteller Per Christian Knutsen, teknisk fagansvarlig for kompressorer, hos Statoil Kårstø.

Passer godt inn
Statoil har i en årrekke stilt med forelesere på HSH. I år er det flere enn noen gang, forteller HSH på sine nettsider:

– Vi tilbyr oss å forelese om utstyr og prosjekter som vi arbeider med til daglig. Dette viste seg å passe veldig godt inn i nevnte fag, sier han.

Kvalitet og relevans
Å opprette god kontakt mellom høgskole og arbeidsliv er viktig – det handler om å utdanne kandidater med god kvalitet og høy relevans.

– Hos oss får studentene et innblikk i hva en ingeniør faktisk gjør. Det var noe jeg og mange av mine medstudenter etterspurte i vår tid som studenter.

Les mer her:
http://www.hsh.no/nyheter/2013110000002358