Et femtitalls næringslivsledere satt tett og godt da Næringsforeningen og Sysco Finans inviterte til frokosttreff om skatt, samferdsel og prognoser i Ølensvåg torsdag.

Skrevet .

Hovedattraksjonen var bygdas egen «kjæledegge» Kjersti Haugland, som er velrennomert rikssynser med base i DNB Market.

HN-direktør Egil Severeide dro de regionale linjene, mens Knut Terje Fagerland i Deloitte snakket om de forestående endringene i skattesystemet for næringsvirksomhet.

   Senioranalytiker Kjersti Hauglands hovedbudskap var at toppen snart er nådd for annerledeslandet Norge, og at vi må belage oss på en myk landing.

Folk må regne med høyere ledighet og lavere lønnsvekst, men det ligger ikke an til noen dramatiske endringer.

Mye avheneger av oljeprisen, som Haugland antydet ville komme ned i 70 dollar fatet (regnet etter dagens priser) om et par år.

Hun trodde veksten i olje-Norge vil dempes betydelig, men det kan i sin tur gi en positiv effekt for den eksportorienterte delen av norsk næringsliv, bl.a. fordi det kan dempe lønnsveksten.