- Åpent, forutsigbart og enkelt- slik må samarbeidet mellom byggebransjen og kommunene være.

Skrevet .

Arkitekt Thomas Brekke var klar på sine forventninger da han tok ordet under tirsdagens dialogmøte mellom bransjen og kommunene på Servicesenteret i Haugesund kommune.

Møtet kom i stand etter initiativ fra Næringsforeningens ressursgruppe Byggforum, Haugesund, Karmøy og Tysvær kommune, og 50 aktører i byggebransjen og 20 offentlige representanter hadde møtt fram.

Målet med samlingen var å avklare en del forventninger; fra kommunens side, men også fra byggebransjen. Nytt i lovverket, sentrumsplan og kommuneplaner var også på agendaen.

Arkitekt Thomas Brekke fikk på vegne av bedriftene ansvaret for å innlede dialogen og Elisabeth Kynbråten fra Haugesund kommune svarte på spørmålene fra bransjen.

Tor Inge Fredriksen fra Enter Eiendom ønsket at dialogmøtet blir en årlig tradisjon.

– Det er viktig møteplass, men vi må passe på at de tingene som tas opp her blir fulgt opp til neste gang vi møtes, , sa Fredriksen foran en fullsatt kantine på Servicesenteret.

Fra Brekkes håndskrevne innledning på vegne av bransjen