Ledergruppen i Reach Subsea: Technical Manager Sven Magne Storesund, Chief Operation Officer Morten Roth Stranden, Business Development Manager Inge Grutle, Chief Financial Officer Birgitte Wendelbo Johansen, Chief Executive Officer Jostein Alendal, HR & Quality Manager Bjørg Mathisen Døving

-Vi er stolt av å levere sterke resultater i et utfordrende marked, sier Reach Subsea.

Skrevet .

Subseaselskapet fra  Haugesund melder om et resultat før og etter skatt på 7,4 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot 6,9 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,10 kroner, mot 0,09 kroner på samme tid  i fjor.

Driftsresultatet ble 12,2 millioner kroner, mot 7,5 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 219,4 millioner kroner, sammenlignet med 77,2 millioner kroner i 2. kvartal 2014.

– REACH hadde god utnyttelsesgrad i spotmarkedet i andre kvartal. Likevel har prisene vært lave i et svakt marked med overkapasitet på tonnasje i de fleste segmenter. Vi er stolte av å levere sterke resultater i et utfordrende marked, skriver selskapet.