Stiftelsen Folkets Gave har donert verdifullt utstyr til Revmatismesjukehuet i Haugesund

Skrevet .

Overlege Hilde Stray (bildet) kunne på vegne av revmatologisk avdeling få overrakt fire  nye ultralydapparater av Folkets Gave.

Legene er strålende fornøyd. Ultralydapparatene ved HSR er et av de viktigste og mest brukte verktøyene revmatologisk avdeling har.

– Med 4 ekstra apparater blir vi blant de best utstyrte revmatologiske avdelingene i Norge. Det kommer flere pasienter til gode, sier Lene Kristin Brekke til Haugesunds Avis etter overrekkelsen.

Selve overrekkelsen foregikk i regi av Folkets Gave i HSRs nye foaje, og er det første større arrangementet foajeen har hatt.

Over 100 gjester deltok i arrangementet, som ble åpnet av styreleder i Folkets Gave, Synnøve Gudmundsen. I tillegg var det underholdning ved Gunnar Andersen og Bytunet Antikvariske Jazzensemble.

 

Her er Visjonen til stiftelsen og andre fakta:

«MED FOLKELIG BEGEISTRING PLANLEGG, «Stiftelsen Folkets Gave»å gjera HAUGESUND til REHABILITERINGS HOVEDSTAD PÅ VESTLANDET!

 

FORMÅL:

Stiftelsen sitt formål er å informere og samle inn ressurser til rehabilitering, forskning, kompetansebygging, revmatikerbevegelsen, helsesport og ellers andre behov under FFO paraplyen, også med tanke på unge brukere.

Stiftelsen Folkets Gaves styrende organer:

Rådet : 2015-2019:

LARS EINAR HOLLUND, rådsleder, PER A. ENGE, HARALD LOTHE, ANNE GRETHE MILJETEIG, SYNNØVE GUDMUNDSEN, styreleder SFG, fylkesleder NRF Rogaland

 

Styret: 2015-2019:

SYNNØVE GUDMUNDSEN, styreleder SFG, fylkesleder NRF Rogaland

INGE JOHANNES REIGSTAD, NRF Hordaland

RAGNHILD RANDAL, regissør kultur

CLAIRE BERG, operasjonssykepleier, LST Forum Vestlandet

KNUT MAGNE ELLINGEN, styreleder FFO nasjonalt

ØYVIND BÅRDSEN, daglig leder MARITIMT OPPLÆRINGSKONTOR

ØYSTEIN ØSTENSJØ, STOFO

LARS EINAR HOLLUND, rådsleder