Martha Kold Bakkevig og DeepWell har sikret en viktig kontrakt i Nordsjøen. Her foreleser hun for HN-medlemmer i Styrestall Haugalandet.

DeepWell på Karmøy har inngått en langsiktig kontrakt med Lundin for wireline-tjenester på Edvard Grieg-feltet.

Skrevet .

Selskapet, som holder til på Husøy og er delvis eid av investeringsselskapet Hitech Vision, har også sikret seg muligheter for forlengelse av kontrakten.

Den omfatter en rekke servicetjenester og vil bli  gjennomført i samarbeid med Welltec og et stort serviceselskap .

Kontrakten vil starte umiddelbart og innebærer service til riggen Rowan Viking, som driver prøveboring på Edvard Grieg -feltet . Omfanget av arbeidet vil bli utvidet til å gjelde  Edvard Grieg-plattformen når denne er på plass i andre halvdel av 2015 .

– Med denne kontrakten styrker DeepWell sin posisjon som en sentral aktør innen brønnservice på norsk sokkel , sier administrerende direktør i Deepwell, Martha Kold Bakkevik .

Med moderne kabelutstyr optimalisert for integrerte operasjoner (IO) , og med økt bruk av Real-Time data som et beslutningstøtteverktøy, vil vi kunne bidra til sikre og mer effektive operasjoner til havs både i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Deepwell tar kontraktstildelingen som en bekreftelse på at Lundin Norge verdsetter ny teknologi for å trygge og effektive intervensjonsprosessen.

Edvard Grieg -feltet ( tidligere kalt Luno ) er et olje- og gassfelt i Nordsjøen . Feltet er planlagt å  omfatte 11 produksjonsbrønner og tre vanninjeksjonsbrønner.

Feltet inneholder tilsvarende 185 millioner fat olje i påviste og sannsynlige reserver, som vil bli utvunnet over en 20 års periode .

Edvard Grieg er utviklet som et feltsenter for fremtidige tilkoblinger, inkludert Ivar Aasen -feltet .

Operatøren er Lundin Norge ( 50 % ) og de ​​andre lisenshaverne er Wintershall Norge ( 15 % ) , OMV Norge ( 20 % ) og Statoil Petroleum ( 15% ) .

Edvard_Grieg_0024