Sjøfartsdirektoratet har inngått en omfattende opplæringskontrakt med AOF Haugaland. Kontrakten gjelder opplæring for direktoratets egne ansatte innen IT, prosjektstyring og språk.

Skrevet .

Avtalen gjelder for to år og kan forlenges med inntil to år, heter det i en pressemelding fra partene.

Sjøfartsdirektoratet har som mål å være en attraktiv arbeidsplass for medarbeidere med høy kompetanse.

Systematisk kompetanseutvikling for egne ansatte er derfor viktig. Sjøfartsdirektoratet vil i samarbeid med AOF Haugaland jevnlig sette opp tidsaktuelle kurs for medarbeiderne.

Avtalen er inngått etter at kunngjort åpen anbudskonkurranse er gjennomført. Ved valg av tilbud har Sjøfartsdirektoratet blant annet lagt vekt på tilbudte priser og tilbudte konsulenters kompetanse og personlige egenskaper.

AOF Haugaland profilerer seg som arbeidslivets kompetansepartner på Haugalandet. Å vinne en opplæringskontrakt med Sjøfartsdirektoratet opplever vi som en stor anerkjennelse og viser posisjonen AOF har i bedriftsmarkedet på Haugalandet.

Både Sjøfartsdirektoratet og AOF Haugaland ser fram til et godt og spennende samarbeid i tiden som kommer og vil allerede i høst starte de første kursene.