Sjøtrafikksentralen på Kvitsøy håndterte mer en 8.000 flere seilingsklareringer i 2012 enn året før. Det tilsvarer en vekst på syv prosent, viser ny oversikt.

Skrevet .

Kvitsøy sjøtrafikksentral er satt til å overvåke trafikken fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. Økningen her kommer hovedsakelig fra 7 000 flere klareringer av passasjerfartøy, men 1 100 flere klareringer for offshoreskip bidro også til den sterke veksten. Blant de øvrige skipstyper var det mindre endringer.

Antall seilingsklareringer for sjøtrafikksentralene under ett, økte med litt over 3 prosent.

Brevik sjøtrafikksentral hadde med 5 prosent vekst rundt 400 flere seilingsklareringer i 2012 enn året før. For sjøtrafikksentralene Fedje og Horten var antall seilingsklareringer som i 2011. Antall seilingsklareringer for sjøtrafikksentralene under ett, økte dermed med litt over 3 prosent fra 2011 til 2012.

Les hele saken her: http://ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/kv_statres/aar/2013-09-13