Magnar Aaland og medaksjonærene i Stord-selskapet Advantec selger seg til GE Oil & Gas.

Skrevet .

Oppkjøpet inngår i GE Oil & Gas ‘ strategi for å møte sine kunders utfordringer på et økende antall modne undervannsfelt. Det støtter også selskapets strategi for å styrke sin posisjon som en ledende leverandør av subsea produksjonsutstyr og -tjenester gjennom feltenes levetid, skriver Offshore.no.

Advantec vil fortsette under eksisterende navn og ledergruppe som en del av GE Oil & Gas’ Subsea Services & Offshore-divisjon. Selskapet vil fortsette å levere produkter og tjenester direkte til eksisterende og nye kunder.

De finansielle betingelsene i avtalen om å kjøpe selskapet, som har hovedkontor på Stord, er ikke offentliggjort. De to selskapene tar sikte på å fullføre transaksjonen innen utgangen av 2015, forutsatt at nødvendige regulatoriske godkjennelser er på plass.

Advantec ble etablert i 2005 med utspring fra Aker Kværner Elektro, og har vokst fra 20 – 370 ansatt på 10 år.

 

Selskapeter er lokalisert i 6 land:

USA:Houston Texas

Australia:Perth

Brasi: Rio de Janeiro

UK: Aberdeen

Litauen: Klaipeda

Norge:

Hammerfest

Kristiansund

Ågotnes

Askøy

Stord (Hovedkontor)

Stavanger

 

Omsetning i 2015 var 590 MNOK