11 km kortere E 134 i Telemark og 4.4 km med ny veg og tunnel i Stordalen; det er godbitene i regjeringens reviderte budsjett.

Skrevet .

I Etne kommune skal Stordalstunnelen bygges ut, og 4,4 kilometer ny vei vil bli klar til bruk i 2016. Utbyggingen skal delfinansieres med bompenger.

– Utbygging av Stordalstunnelen fører til at heile E134-strekningen langs Åkrafjorden får god standard og enda tryggere trafikk, med god flyt og bedre forhold for gående og syklister. Anleggsarbeidet skal startei år, og den nye veien skal oåpnes for trafikk i 2016, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

I Telemark skal en ny vei mellom Gvammen i Hjartdal kommune og Aarhus i Seljord kommune gjøre E134 elleve kilometer kortere. Ni kilometer av den nye strekningen skal gå i tunnel. Den nye veien skal stå klar i 2018, og prosjektet skal finansieres over statsbudsjettet.

.