Stordalstunnelen er på plass i Statsbudsjettet for 2013, forteller statssekretær Geir Pollestad, som lover økt satsing på E134. - Dette betyr mye for Haugalandet som knutepunkt på Vestlandet, sier HN-direktøren.

Skrevet .

– Jeg kan bekrefte at det blir gitt grønt lys for oppstart på Stordalstunnelen i 2013, sier nyutnevnt statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad (Sp), til h-avis.no.

Stordalstunnelen er kostnadsberegnet til 250 millioner kroner. Pollestad ønsker ikke å si hvor stor del av summen som blir bevilget som statsmidler, og hvor mye som skal finansieres gjennom bompenger.

– Dette vil bli avklart i stortingsproposisjonen, som skal legges fram så raskt det lar seg gjøre, sier statssekretæren.

Byggestart blir sannsynligvis neste høst når planarbeidet er avsluttet.

Pollestad bekrefter overfor Haugesunds Avis at også to andre viktige prosjekt på E 134 får penger på statsbudsjettet: Ny tunnel mellom Gvammen og Århus i Telemark og omlegging av E 134 ved Kongsberg i Buskerud (Damåsen – Saggrenda).

– Det blir en god for E 134 i morgen, slår statssekretæren fast søndag kveld.

Han mener europaveien over Haukeli er en undervurdert veistrekning i Norge.

– Det er få som er klar over hvor viktig den er. Derfor er det viktig å få i gang Stordalstunnelen og andre prosjekt på denne strekningen, sier han.

Adm.dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening er svært glad for signalene fra statssekretæren.

-Vi fikk et forvarsel under samferdselskonferansen i Haugesund i september. Dette er gode nyheter for alle oss som slåss for E134.

Nå løftes denne viktige strekningen opp i elitedivisjonen. Målet er å få sementert E134 som hovedferdselsåren øst/vest, og dette er et viktig skritt i så måte.

Når vi får Rogfast og Hordfast på plass, får Haugalandet og Sunnhordland en svært sentral posisjon som knutepunkt på Vestlandet, sier Severeide.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/gront-lys-for-stordalstunnelen-1.7574187