De store regionavisene Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen må tåle store kutt i årene som kommer. De ansatte raser mot nedskjæringene

Skrevet .

I løpet av et par år skal Aftenbladet kvitte seg med rundt 60 av bedriftens vel 270 ansatte. Bedriften skal spare rundt 80 millioner kroner i årlige utgifter.

Aviskonsernet Schibsted, som eier Aftenbladet, vil i løpet av de neste to-tre årene kutte til sammen 400 millioner kroner i kostnader i Aftenbladet, Bergens Tidende, Aftenposten og Fædrelandsvennen. Størstedelen av innsparingene vil skje gjennom nedbemanninger.

Slik blir kuttene i regionavisene:
■175-200 millioner i Aftenposten. Rundt 100-150 årsverk ryker.
■100 millioner i Bergens Tidende. Rundt 100 årsverk ryker
■80 millioner i Stavanger Aftenblad. Rundt 60 årsverk ryker.
■40 millioner i Fædrelandsvennen. Rundt 20 årsverk ryker.

I Aftenbladet skal det spares rundt 80 millioner kroner i årlige kostnader i løpet av de nærmeste årene. Om lag 60 av selskapets 272 ansatte skal ut av dørene. Det er litt mer enn hver femte ansatt.

Bakgrunnen for det kraftige kuttet er fallende inntekter. Det skyldes at stadig flere lesere vraker papiravisen til fordel for nyhetslesning på pc, nettbrett og mobiltelefoner.

Problemet er at inntektene fra de digitale mediene ikke dekker opp for inntektsfallet på papir. Bare i løpet av første halvår falt avisopplaget med 2,2 prosent, i alt 1300 færre aviser enn ved årsskiftet. Aftenbladet hadde i 2011 et opplag på 63.283 aviser.

– Kuttene er for store, kommer for fort og er for dårlig utredet, sier leder av redaksjonsklubben i Aftenbladet, Finn E. Våga.

– Spareplanene viser at konsernet snubler inn i et landskap som er uoversiktlig, der de varslede dramatiske kuttene vil rasere arbeidsplasser og svekke det redaksjonelle produktet, sier Våga.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/60-ansatte-ma-ga-i-Aftenbladet-3017305.html