E det flyhangar di bygge på Vea, spurte sidemannen. Nei, det er storhallen som reiser seg..

Skrevet .

Grunnarbeidet for Storhall Karmøy startet i februar, og byggingen er nå kommet godt i gang.

Torsdag 21. mai klokka 14.00  inviteres bedriftsledere, organisasjoner og andre interesserte til å se hva Storhall Karmøy kan bety for regionen.

Da kommer omdømmeleder for Sogndal Fotball, mentor og motivator Rasmus Moe til Sletten for å holde foredrag over emnet: «Dønn ærlig- et annerledes motivasjonsforedrag.»

På sin  personlige og inspirerende måte tar han deg med inn i tankegodset til hvordan Fosshaugane Campus og Sogndal Fotball sammen er blitt en stor suksess for hele regionen og en modell  å lære av.

mo rasmus

Rasmus Mo kommer til Sletten for å fortelle om arbeidet med å bygge opp treningsfasciliteter og klubbmiljø i Sogndal og hva som skal til for å skape motivasjon i lokalmiljøet.

 

Storhall Karmøy er et pilotprosjekt i norsk sammenheng i og med at det er første gang det blir bygget en flerbruks- og en fotballhall, begge med internasjonale mål, under samme tak.

Storhallen dekker et behov for større turneringer, arrangementer og messer som det ikke er mulighet for i dag i vår region, sier prosjektleder Ånen Torvestad.

 

Fotballhallen får en spilleflate på 105 x 68 meter, og blir den første innendørs fullskala fotballhallen i Norge med eget vanningsanlegg.

Det er for å tilfredsstille de aller mest kresne når det gjelder friksjon samtidig som det er skadeforebyggende. For de som har astma- og allergiplager er også dette gunstig da vi får et bedre inneklima.

 

Flerbrukshallen får i tillegg til selve håndballbanen to squash-haller og et treningssenter som skal driftes av idretten.

I fotballhallen er det klatre- og buldrevegg samt en nybegynnervegg for de aller minste. Det blir også fire 100 meters løpebaner for friidrett.

Hallene gir rom for alle typer ballspill som håndball, basketball, volleyball, innebandy, turn og kampsporter med flere.

Aktivitetsbredden vil bli stor og det satses på tilrettelegging for hele familien. Folk i alle aldre vil bli tilbudt aktiviteter og rehabilitering her.

 

Folkehelsen ligger i bunn for tenkingen vår. En god tilrettelegging for barne- og ungdomsidrett er forutsetningen for å bli tildelt tippemidler, og dette er hovedgrunnen til at prosjektet ble dratt i gang.

 

Våre lokale politikere har ved å gå inn for byggingen av Storhall Karmøy innsett at dette er en samfunnsmessig god investering, da det vil være et viktig bidrag til forebygging fremfor reparasjon av folks helse.

 

Det sportslige er og blir første prioritet. Flere skoler og klubber blir leietakere på dag- , ettermiddag- og kveldstid for treninger og kamper i begge hallene til ulike idretter. Hallene vil være åpne fra morgen til kveld, sju dager i uka.

 

Storhall Karmøy får regionens største sykkelparkering. Den planlagte lysløypen vil bli lagt i østre delen av parkeringsplassen rett vest for storhallen.

 

Vi trenger fortsatt penger og stor dugnadsinnsats, og håper at folk ser både nytteverdien av en slik satsing og viktigheten av et slikt prosjekt for regionen. Trond Mohn har vært vår aller viktigste støttespiller i og med gaven til Storhall Karmøy på kr. 10,- mill. Han sier at ”det er bredden som teller”, og at det aller viktigste er å få flest mulig i aktivitet, sier Torvestad.

 

I tiden fremover er vi avhengig av at det er flere som melder seg på banen; både private, foreninger, lag og bedrifter, for å bidra til realiseringen av prosjektet med sitt engasjement. Fortsatt trenger vi rundt kr. 2,5 mill. i midler til inventar og utstyr før alt står klar til åpning.

 

Storhall Karmøy har hatt veldig god oppbakking fra Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund, som er det største særidrettsforbundet i Norge.

I tillegg har både Norges Håndballforbund og Norges Squashforbund vært aktivt på banen for å bakke opp prosjektet. Vi har blitt løftet fram av mange i idretten for å få prosjektet realisert.

Haugesund og Tysvær Kommune vil sammen med Karmøy Kommune som vertskommune gå inn med totalt 20% av aksjekapitalen i Storhall Karmøy AS, resten av aksjene eies av SK Vedavåg Karmøy.

Idrettsrådene i disse kommunene samt Vindafjord har gitt sin støtte til pilotprosjektet for å få det godkjent som regionalt anlegg.

 

Storhall Karmøy vil stå klar til bruk for hele regionen høsten 2015, og dermed åpne opp for nye muligheter både for idretten, skoler og næringsliv, sier prosjektlederen.