Skanska Norge har tildelt Ølen Betong en gigantkontrakt på leveranse av betongelementer til en jernbanetunnel i Holmestrand.

Skrevet .

Leveransen gjelder modernisering av Vestfoldbanen i Holmestrand. Til dette prosjektet skal Ølen Betong sin fabrikk i Sveio produsere ca. 150 – 170 000 m2 vegg- og takelementer, noe som tilsvarer 80.000 tonn transportvekt.

Elementene skal leveres innen sommeren 2014. Aktiviteten og bemanningen ved fabrikken i Sveio vil øke betydelig fra medio november 2012.

Rederiet Sandfrakt skal transportere de ferdige elementene i skipslaster fra fabrikkens kai til Holmestrand.

Ølen Betong vil stå for transporten videre med bil til levering inne i tunnelen hvor entreprenøren står for montasjen.

– Skanska Norge er en solid og kjent entreprenørbedrift som Ølen Betong har hatt leveranser til gjennom mange år.

Bedriften stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, rett pris, god kvalitet og leveringsdyktighet til rett tid. Dette er krav som Ølen Betong med sine erfarne og dyktige medarbeidere, er kjent for å kunne følge opp, sier avdelingsleder Geir Arild Søndenå i Ølen Betong.

Gjennom en årrekke har Ølen Betong bygget seg opp til å bli en av Europas største leverandører av betongelementer til vann-, brann- og frostsikring av samferdselstunneler.

Totalt er det levert ca. 1,3 millioner m2 fra fabrikken i Sveio kommune til 100 tunneler for vei og jernbane.