Næringslivet har fullt fokus på de store samferdselsprosjektene. Mandag 17. september inviterer vi til stormøte mellom næringsliv og politikere i Haugesund.

Skrevet .

Næringsforeningen står bak arrangementet sammen med Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Haugaland Vekst og AS Haukelivegen. Stortingspolitikere, fylkespolitikere og lokalpolitikere inviteres for å bli oppdatert på og komme med synspunkter på hvilke prosjekter som må inn i Norsk Transportplan 2014-2023. – Dette er et møte som medlemmene i Næringsforeningen bør delta på. Det handler om infrastrukturen i de kommende ti-årene, og det er viktig å fortelle de som sitter med makten hvordan vi ser på utviklingsmulighetene i denne regionen, sier HN-direktør Egil Severeide.   Møtet avholdes i auditoriet ved HSH, og starter klokka 10. Her er lista over foredragsholdere:

Politisk sekretær i Samferdselsdepartementet, Sigrid Brattabø Handegard 

Fylkesordfører i Rogaland, Janne Johnsen

Fylkesutvalgsmedlem i Hordaland, Benthe Bondhus

Stortingsrepresentantene Magne Rommetveit og Øyvind Halleraker

Signe Eikenes og Tor Geir Espedal fra Statens Vegvesen

Konserndirektør Fatland AS, Leif Malvin Knutsen

Daglig leder AS Haukelivegen, Børge Skårdal.

 

Her er programmet:

Vegkonferanse september 2012. Haugesund.  

Tema:                  

E134. ROGFAST – HORDFAST. NTP 2014-2023. Statsbudsjettet 2013.

Arrangører:        Haugaland Vekst AS, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Haugesundregionens Næringsforening, AS Haukelivegen  

Målgrupper:      Stortinget, fylkes- og kommunepolitikarar, næringslivet

Lokale:                        Høgskolen i Haugesund Adresse:          Dato:               17. september Kl.:                   10.00 – 14.00   Agenda. 09.30 – 10.00 Frammøte

10.00 – 10.15  Konferansestart.

Velkommen og innledning v/ Petter Steen, ordfører i Haugesund og styreleiar. 10.15 – 11.15  Statens Vegvesen har ordet:


 1. E134 over Haukelifjell (Seljestad-Røldal-Vågsli). Løsninger, planstatus og finansiering (bompengeordning). Signe Eikenes.

 2. E134 fra Bakka og utover. Løsninger, plan- og utbyggingsstrategi. Signe Eikenes.

 3. Rogfast. Tor Geir Espedal, prosjektleiar.

 4. Fergefri E39 Aksdal-Bergen. Signe Eikenes.
11.15 – 11.30 
E134. Tiltak øst for fjellet v/ Børge Skårdal

11.30 – 12.00  Pause med lett servering

12.00 – 12.30  Innlegg fra politikk og næringsliv:


 1. Næringslivet: Leif Malvin Knutsen

 2. Fylkespolitiker Rogaland: Janne Johnsen, Fylkesordfører (H)

 3. Fylkespolitiker Hordaland: Benthe Bondhus, Fylkesutvalget (SP)
12.30 – 13.00  Sett fra Stortinget

 1. Magne Rommetveit

 2. Representant frå Rogaland

 3. Øyvind Halleraker
13.00 – 14.00  Politisk sekretær i samferdselsdepartementet, Sigrid Brattabø Handegard

 • Statsbudsjettet 2013 og våre prosjekt

 • NTP 2014-2023

Spørsmål og synspunkt                         Oppsummering og avslutning v/ Petter Steen.