Technip Norge AS har valgt Killingøy Subsea og Offshorebase i Haugesund som hovedbase for Bøyla EPCI Development- prosjektet. Dette er et at de største baseprosjektene i vår region noensinne.

Skrevet .

Kunden er Marathon Oil Norge AS. Bøyla feltet skal knyttes mot det eksisterende Alvheim feltet, skriver Karmsund Havnevesen i en pressemelding.

Prosjektet omfatter blant annet design, innkjøp og installasjon av strukturer, rørledninger og umbilical. Installasjon er planlagt utført i 2014 av flere fartøy, blant annet Deep Energy, Skandi Arctic og North Sea Giant.

Det er forventet rundt 28 havneanløp på Killingøy mellom februar og november.

Dette er et av de største mobiliseringsprosjektene i Haugesundregionen noen sinne. Prosjektet vil benytte lokale tjenester innenfor en rekke områder, deriblant form av stålfabrikasjon, logistikk, transport, tjenester innenfor mobilisering og demobilisering av utstyr og overnattinger.

Valgte leverandører fra regionen er blant annet Skude Verft for fabrikasjon er spooler og Kuehne Nagel for agent tjenester.

Havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havnevesen sier at  dette er en milepæl for Killingøy Offshore og Subseabase.

– Dette er et av de største prosjektene vi har hatt innenfor basevirksomhet i vår region noen sinne. Prosjektet vil engasjere et stort antall lokale underleverandører og tjenestetilbydere.

Dette prosjektet befester Killingøy som en av de mest attraktive offshore- og subseabasene i Norge, sier Gautesen.

Ytterst i Haugesund, like ved innseilingen til byen, ligger Killingøy Subsea & Offshorebase. På basen drifter Statoil beredskapen i Nordsjøen, såkalt PRS (Pipeline Repair System).

I tillegg til beredskap og planlagt vedlikehold, foregår det svært mye innovasjon på Killingøy. Verdensrekorder settes etter hvert som operasjoner skjer på stadig dypere vann.

I tillegg til til PRS er også mye av regionens subseamiljø etablert på basen. Karmsund havnevesen eier og videreutvikler både bygg og areal på Killingøy.

Blant de aktørene som er på Killingøy kan vi nevne: Technip Norge, DeepOcean, Olufsen Skipsreparasjon, Reach Subsea, OneSubsea, Mera mfl.

Med 5 ulike kaier er det god plass for offshoreflåten å få tilgang på de tjenestene de skulle ha behov for, heter det i pressemeldingen.