Haugaland Kraft (HK)  og SKL  inngår storstilt byttehandel. HK spisser seg mot nett og marked, SKL mot produksjon.

Skrevet .

 

Styrene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS har vedtatt å arbeide fram en avtale om å omstrukturere selskapene gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder.

Transaksjon vil innebære et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft, SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet, heter det i en pressemelding som sendes ut i formiddag.

 

Styrene i begge selskap behandlet i går tirsdag 10. februar 2015 avtalen i styremøte og har bedt selskapene jobbe videre med å realisere avtalen.

 

Begge selskap har hatt god utvikling de senere år og har skapt betydelige resultater for sine eiere. Behovet for å gjøre strukturelle endringer er nødvendig for å sikre videre vekst, sier styreleder i Haugaland Kraft, Didrik Ferkingstad.

Rendyrking, spissing og fokus på kjernevirksomhet blir viktig fremover for å sikre strategien til selskapene om fortsatt vekst og utvikling.

 

Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nett og produksjon er stor i de kommende år, uttaler styreleder i SKL AS, Atle Neteland.

De strukturelle endringene vil sikre og kvalitetsforbedre bestående produksjon i SKL samtidig som det vil gi muligheter for ny produksjon og utbygging.

 

Begge selskap har vært viktige for utviklingen av regionen og eierskapet til selskapene vil fortsatt være regionalt forankret.

Rendyrking, spissing og fokus på kjerneområdene vil være med på å få frem potensiale til å skape langsiktige verdier, sikre og utvikle arbeidsplasser og gi kundene best mulig produkter og tjenester til konkurransedyktige priser.

 

Omstruktureringen av selskapene er planlagt gjennomført i løpet av 2015 med forbehold om godkjenning av styre og eiere i begge selskap.

 

Fakta om selskapene:

 

 

 

 

Haugaland Kraft AS

Eiere
Karmøy kommune

44,84 %

Haugesund kommune

31,97 %

Tysvær kommune

9,80 %

Vindafjord kommune

6,85 %

Sveio kommune

5,05 %

Bokn kommune

1,08 %

Utsira kommune

0,41 %

 

 

2013   tall

Egenkapital:

57 %

Omsetning:

1068 MNOK

Res.   etter skatt:

185 MNOK

Ansatte:

260

 

 

SKL AS

 

Eiere

Haugaland   Kraft AS

40,50 %

BKK   AS

33,40 %

Finnås   Kraftlag SA

10,00 %

Tysnes   Kraftlag SA

5,00 %

Fitjar   Kraftlag SA

3,40 %

Fjelberg   Kraftlag SA

3,00 %

Skånevik   Ølen Kraftlag SA

2,60 %

Stord   kommune

2,10 %

2013   tall
Egenkapital:

42 %

Omsetning:

1020 MNOK

Res.   etter skatt:

185 MNOK

Ansatte:

122