Energiforbruket på 220 terrawattimer i fjor er det nest høyeste nivået noensinne, melder SSB.

Skrevet .

Energibruken i Norge steg med 3 prosent fra 2011 til 2012 og kom opp i 220 TWh. Økningen har sammenheng med at det var kaldere i 2012 enn året før.

Den største økningen i energibruken skjedde innenfor husholdninger og tjenesteytende næringer, hvor energibruken steg med 6 prosent fra året før. Dette er de gruppene som bruker mest energi til oppvarming, og temperaturen har derfor mye å si for energibruken her. For
2012 sett under ett var temperaturen 0,4 grader høyere enn såkalt ” normal temperatur «, mens temperaturen i 2011 var 1,8 grader over normalen. Sammenlignet med 2010, som var et kaldere år enn 2012, var energibruken i 2012 lavere.

Industrien står for rundt 30 prosent av energibruken i Norge. Foreløpige tall viser at energibruken i industrien endret seg lite fra 2011 til 2012.

Nedgangen i strømprisen i 2012 kan sees i sammenheng med høy fyllingsgrad i vannmagasinene store deler av året og rekordhøy kraftproduksjon. Totalt kom kraftproduksjonen opp i 148 TWh. Av dette var 97 prosent vannkraft. Ellers ble det produsert 1,6 TWh vindkraft og 3,4 TWh varmekraft, som for eksempel gasskraft.

Naturgassproduksjonen steg også kraftig fra året før, og var 12 prosent høyere i 2012. Tradisjonelt har Norge vært en oljenasjon, men siden 2004 har vi hatt en trend der gassproduksjonen stadig har steget, mens råoljeproduksjonen er blitt redusert. I 2012 var produksjonen av naturgass høyere enn produksjonen av råolje.

Les hele saken her: http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/energiregn