Lundin har gjort det igjen-funnet olje i Barentshavet. Funnet kan være et av de største på norsk sokkel siden tusenårsskiftet.

Skrevet .

Lundin-sjef  Torstein Sannes, her i midten under Sunnhordlandskonferansen på Stord tidligere i høst, er optimistisk etter å ha funnet store mengder gass og olje ikke langt fra fjorårets Gohta-funn.

Altafunnet er i hovedsak et oljefunn i den sørlige delen av Barentshavet og lilgger nær Gohta-funnet som ble gjort av Lundin for et drøyt år siden. Lundins konsernsjef Ashley Heppenstall omtaler Alta som et vesentlig oljefunn.

– Dette funnet er et annet postivt skritt for å få nok ressurser i øvre Loppa-området i Barentshavet til å utvikle infrastruktur til oljeproduksjon. Vi er svært oppløftet av dette funnet og potensialet i øvre Loppa hvor vi høyst sannsynnlig skal bore tre eller fire utforskningsbrønner i 2015.

Lundin opplyser at ressursene i Alta-funnet er estimert til 125 to 400 millioner fat oljeekvivalenter og at selve oljefunnet antas å være på 85 til 310 fat råolje.

Dersom anslagene stemmer, kan dette funnet gå inn som et av de største på norsk sokkel siden årtusenskiftet. To av de største funnene siden år 2000 er til sammenligning Skrugard (2011) på 241 millioner fat oljeekvivalenter, mens Goliat-funnet (2000) anslås til 175 millioner fat oljeekvivalenter.

Lundin opplyser at undersøkelsene som har vært endel av prøveboringen har kartlagt havbunnen i området.

 

Les mer her:

http://www.dn.no/nyheter/energi/2014/10/14/0855/Olje-og-gass/stort-oljefunn-i-barentshavet