Norconsult ligger best an til å få oppgaven med å prosjektere og planlegge Rogfast. Høyeste tilbud er fire ganger så høyt.

Skrevet .

Oppdraget omfatter planlegging og prosjektering av E39 Rogfast fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn kommune.

– Dette er et stort oppdrag og en viktig milepæl for Rogfast. Jeg er godt fornøyd med at vi fikk så mange som seks tilbydere, og at det er store og velrenommerte firma som har levert tilbud, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

 

Disse seks vil planlegge og prosjektere Rogfast:

1. Norconsult As 85.033.122 kroner

2. Multiconsult As 99.655.400 kroner

3. Sweco Norge As 111.785.873 kroner

4. Cowi As 122.405.950 kroner

5. AF Mott Macdonald Norge As/Geoconsult Zt Gmbtt 144.398.924,65 kroner

6. ÅF Norge As 349.000.000 kroner

 

 

Statens vegvesen skal nå evaluere tilboda og det er venta at kontrakt kan underteiknast før

sommarferien.

Konsulenten som får kontrakaten skal òg lage forprosjektet.