Skrevet .

I Enovas fjerde runde med landstrøm-støtte deles over 47 millioner kroner ut for at ni havner skal få nye landstrømanlegg på plass. I konkurransen vant havner fra Egersund i sør til Hammerfest i nord frem.

– Det største prosjektet denne gangen finner vi i Hammerfest, hvor det skal settes opp i alt ti landstrømanlegg i ulike størrelser. Etter utbygging kan havna tilby landstrøm blant annet til den betydelige fiskeflåten og offshoreflåten som anløper Hammerfest, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

I Enovas arbeid for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet er også maritim næring et fokusområde. Hele sju prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer ifølge Enova mens skipene ligger helt i ro ved kai, så strøm fra land kutter store utslipp.

Følgende ni prosjekter får støtte fra Enova i denne runden:

Støttemottaker Sted Støtte fra Enova
Hammerfest Havn KF Hammerfest 13 020 000 kr
Omya Hustadmarmor AS Elnesvågen, Fræna 10 500 000 kr
Eigersund Næring og Havn Kaupanes, Egersund 9 000 000 kr
KS Coast Center Base Coast Center Base, Ågotnes 3 723 750 kr
Stord Hamn Eldøyane, Stord 3 263 000 kr
North Agency AS Lanes terminal, Tromsø 2 455 000 kr
Mosjøen Havn KF Mosjøen 2 275 000 kr
Vedø Eiendom AS Husøy, Karmøy 1 575 000 kr
Grenland Havn IKS Tangenkaia, Porsgrunn 1 235 550 kr
Sum 47 047 300 kr

Nye muligheter neste år

Etter denne fjerde runden har Enova bidratt til å realisere over 60 prosjekter langs kysten. Samlet har det vært delt ut støtte på over 350 millioner kroner.