-Dette var interessant, sa direktør Jan Birger Medhaug etter å ha hørt senior manager Sigurd Grayston Skjørestad fra Deloitte Consulting snakke om strategisk ledelse på Næringsforeningens Frokostkurs.

Skrevet .

Medhaug er leder ved Revmatismesjukehuset i Haugesund og var en av knapt 40 ledere og mellomledere fra ulike bedrifter og virksomheter som brukte to morgentimer til å lære mer om strategi og ledelse på Scandic Hotel.

Skjørestad dokumenterte gjennom en rekke nasjonale og internasjonale undersøkelser at forståelsen for strategiske prosesser og hva de kan bety for bedriftene er underkommunisert.

– Mangel på strategisk ledelse skaper frustrerte ansatte og dårlige økonomiske resultater. Studier viser at så få som 14% av ansatte forstår virksomhetens strategi og retning. Virksomheter med fokus på strategisk ledelse oppnår 30 % resultatforbedring

Han mente spørsmålet «Hvorfor skal kunden velge nettopp oss?» er det viktigste som stilles i en slik prosess og at altfor få forstår kundens behov.

Skjørestad viste også til undersøkelser som viser ar strategiske prosjekter ikke gir den ønskede effekt. Han mente det hadde sammenheng med at lederne var lite flinke til å skape forståelse for strategiprosessene i organisasjonen.

– Hvorfor driver vi med det vi gjør? Hvorfor skal vi gjøre nettopp det vi gjør? er fundamentale spørsmål som må besvares for å skape engasjement og forståelse i organisasjonen, mente Skjørestad.