Bygget der Sentrumsheimen i dag ligger planlegges over fem etasjer med næring i 1. etasje mot gateplan.

Studentsamskipnaden Stord/Haugesund vil bygge boliger for inntil 75 studenter midt i Haugesund sentrum. Nå søker de om statstilskudd.

Skrevet .

Denne uka sendte Studentsamskipnaden Stord/Haugesund ut en pressemelding hvor de forteller om planene for å bygge studentboliger på tomten der Sentrumsheimen ligger i dag, midt i Haugesund by med kort vei til høgskolebygget.

– Det er gledelig at vi nå kan presentere nye konkrete tiltak som vil styrke Haugesund som studieby, sier direktør Heidi Aarøe Moe i Studentsamskipnaden Stord/Haugesund.

– Vi ser at tomten gir oss mulighet til å bygge boliger for inntil 75 studenter.

– Etterspørselen etter rimelige studentboliger er økende og vi ønsker derfor å øke det totale boligtilbudet med å kunne tilby attraktive studentboliger i sentrum.

– Vi vil også trekke frem at studentboligene vi planlegger er innovative med en sterk miljøprofil, sier direktør Heidi Aarøe Moe.

Les mer her:

http://www.hsh.no/nyheter/2013100000002347