Nærings og Handelsdepartementet etterlyser i et brev til HN egnede styrekandidater til statlige selskaper i vår region. HN tar «ballen» og oppfordrer personer med relevant erfaring til å henvende seg til departementet.

Skrevet .

Nærings-og handelsdepartementet forvalter statens aksjer i 24 selskaper, og det er altså til disse selskapene departementet ved Statsråd Trond Giske, en søker egnede kandidater. 

I følge brevet legges det særlig vekt på velge personer med bred relevant erfaring fra næringsliv og industri, med en særskilt målsetning om å rekruttere kvinner.
Adm. dir Egil Severeide ser svært positivt på departementets henvendelse og har stor tro på at det kan være flere egnede kandidater i regionen, og ikke minst i næringsforeningens Styrestall.

Dersom noen føler seg kallet, eller kjenner til aktuelle kandidater, kan henvendelsen gjøres til Eierskapsavdelingen i Nærings- og Handelsdepartementet til denne adressen: styrevalg@nhd.dep.no
Les brevet som filvedlegg nederst på siden.

Bildet under viser en tidligere samling med næringsforeningens egen Styrestall

[[wysiwyg_imageupload:124:]]