Styrestall

Formål:

-Tilby bedrifter i Haugesund-regionen et bredt og faglig tungt utvalg av styrekandidater.
– Medvirke til økt nettverks- og relasjonsbygging i regionen

Næringslivet i regionen er inne i et generasjonsskifte. Det stiller krav til ledere og styrerepresentanter. Alle ønsker et nettverk av samarbeids- og sparringpartnere som kan gi bedriftene økt slagkraft i et krevende marked.

Haugesundregionens Næringsforening er paraplyorganisasjonen for næringslivet i regionen og bedriftenes talerør overfor offentlige myndigheter. Vi skal bidra til å etablere samhandlingsarenaer for utvikling av et variert og konkurransedyktig næringsliv.

Styrestall Haugalandet er en slik arena. Vi ønsker å tilby bedrifter som leter etter eksterne styrerepresentanter et bredt utvalg av kandidater.

Gjennom styrestall Haugalandet kan du som ønsker å tilby din styrekompetanse til bedrifter, og bedrifter som leter etter kandidater, finne en felles møteplass.

Hvem søker vi:

Kvinner og menn med kvalifikasjoner som etterspørres av bedrifter som ønsker å profesjonalisere sine styrer. Har du kompetanse innen strategi, markedsføring, ledelse, nettverksbygging, jus, personal o.l. og har lyst til å bidra i regionale styrer, er dette arenaen.

Hva koster det:

Å registrere seg i styrestallen har en engangkostnad på kr. 1000 pluss moms. I tillegg beregnes et adm.honorar på kr. 200 årlig.

Bedrifter som henter styrerepresentanter fra styrestallen betaler kr. 7.000 per styremedlem (9.000 for ikke-medlemmer). Kostnaden påløper bare når en av de foreslåtte kandidater blir foretrukket.

Hvilke fordeler gir det?

Du får plass i det regionale utstillingsvinduet for styrererepresentanter. Her legger du inn din CV, du blir synlig og i posisjon til å være med i et viktig regionalt kompetansenettverk. Du blir dessuten invitert til to nettverkssamlinger i året for styrerepresentanter.

Styrestallen blir også markedsført og eksponert i media og gjennom HNs mediekanaler.

Hvordan gjør jeg det?

Ta kontakt med på post@hninfo.no.

Bedrifter som ønsker en oversikt over aktuelle kandidater tar kontakt på post@hninfo.no.

Dere blir da kontaktet av HN og koplet til en eller flere aktuelle kandidater for eventuelle intervjuer.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Haugesundsregionens Næringsforening v/ Egil Severeide

Karmsundgata 51
5531 Haugesund

Tlf. 52 01 08 40

93245699

E-mail: post@hninfo.no

Møteplasser

Motta vårt nyhetsbrev t

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Hvordan får vi nå deg?

Send inn saker