25 permitteres og to tre blir sagt opp på Bømlo etter nedturen for Siemens Subsea.

Skrevet .

Siemens Subsea er én av de mange bedriftene som har fått kjenne konsekvensene av lav oljepris og kostnadskutt i oljebransjen.

På et allmøte onsdag ble de ansatte varslet om at det går mot en ny nedbemanning i bedriften, skriver Sysla.no.

Siemens (tidlegere Matre Instruments)på Ternetangen i Bømlo kommune  produserer avanserte og robuste sensorer til olje- og gassindustrien. Bedriften ble kjøpt opp av gigantkonsernet Siemens, som har 360.000 tilsette i 190 land i 2012.

Totalt skal 159 årsverk bort i løpet av 2017 – 95 i Norge og 60 i Storbritannia.

– Dette er en situasjon vi skulle vært foruten. Det har vært et tøft marked lenge, og mange har nok sett at permitteringer og oppsigelser kunne komme. Det er uansett en vanskelig situasjon for de som nå berøres, sier Are Dahl i Siemens Subsea.

70 prosent av nedbemanningene vil skje gjennom oppsigelser, og resten ved permitteringer.

Foreløpige prognoser viser at kuttene vil fordeles slik mellom de ulike avdelingene i Norge:

  • Kongsberg: Totalt 50 personer, derav 2-3 permitteringer.
  • Trondheim: Totalt ca 15 personer permitteres.
  • Bømlo: Totalt ca 25 personer permitteres. To til tre oppsigelser.
  • Andre: En til to personer på hver av lokasjonene Oslo, Bergen og Stavanger berøres.