De to siste årene har Westcon Group hatt et samlet driftsresultat på tett opp mot en milliard kroner.

Westcon Group i Ølensvåg tjente en halv milliard før skatt i fjor. Men den varslede riggboomen ser ut til å utebli, og kostnadskontroll og effektivisering blir prioritert i tiden framover.

Skrevet .

Westcons nye konsernsjef, Arne Birkeland, sier til Dagens Næringsliv at flere oppdrag med vedlikehold og oppgradering av borerigger er gått til utlandet.

-Mange aktører har ønsket å satse i dette markedet og de kommende årene vil preges av overkapasitet, sier Birkeland.

– Blant annet har Bergen Group varslet betydelig investeringer på Hanøytangen for å kunne ta en økende del av markedet for vedlikehold og oppgradering av borerigger.

For å møte denne utfordring vil konsernet prioritere kostnadskontroll og andre tiltak som kan forbedre konkurranseevnen.

Birkeland har stor tro på at Westcon vil lykkes i den konkurransen fremover. Han viser til at selskapene i gruppen jobber integrert og har lykkes med å etablere Westcon som et «one-stop-shop» for riggoppdrag.